Сьогоднi
5 липня
2022 року

Зараз на сайті: Користувачі: 0 Гості: 60
Вхід на сайт   Реєстрація
Редакція газети "Уманська зоря" просить вибачення у наших читачів за неможливість випуску деяких номерів нашої газети у зв’язку з воєнним станом.

Пошук по сайту

Погода

Найстаріша школа нашого міста

admin

19-07-2021

16

Рейтинг: 0/5 - 0 голосів

У своїй статті я не буду описувати історію закладу. Воно досить непогано досліджене і висвітлене на сайті самої школи. Та попри це, як пишуть укладачі історії закладу, дослідницьке поле історії училища залишається все ще широким.

Моє дослідження присвячене самій споруді школи. На даний час мною знайдено декілька документів, у яких по різному описується історія спорудження кам’яної одноповерхової будівлі навчального закладу. 

Вперше про зведення кам’яного будинку для училища згадує у своїй праці «Сказанія о населенныхъ местностяхъ Кіевской губерніи или статистическія, историческія и церковныя заметки о всехъ деревняхъ, селахъ, местечкахъ и городахъ, въ пределахъ губерніи находящихся» від 1864 року український краєзнавець Лаврентій Іванович Похилевич. На ст. 345 своєї праці він відмічає:

«Михайловская, деревянная, до построенія Троицкой считалась приходскою на заречье, а нынеприписная къ духовному училищу. Причта при ней особаго неположено, а Богослуженіе совершается присылаемыми изъ Соборной и Троицкой церкви священно-служителями. Напротивъ церкви чрезъ улицу – каменный домъ Уманскихъ духовныхъ уездно-приходскихъ училищъ, построенный въ 1853 году.  Прежде училище помещалось въ деревянномъ ветхомъ доме на томъ же месте. Духовное училище основано въ 1818 году». 

Переглядаючи підшивку газет «Кіевские губернскіе ведомости» за 1856 рік в номері № 9 від 5-го березня, я звернув увагу на рубрику «Торги»,що на сторінці 45. В даній рубриці описується про намір тільки навесні 1856 року розпочати будівництво одноповерхового кам’яного будинку для духовного училища. У рубриці написано:

«Для Уманскаго духовнаго уезднаго училища предположено построить каменный одно-этажный домъ по плану и фасаду Высочайше утвержденнымъ. По смете на рабочихъ и матеріалы по постройке дома исчислено 6044 р. 10 ¼ к. сер. Срокъ постройки по кондиціямъ следующій: по заключеніи контракта подрядчикъ обязанъ приступить къ постройке на указанномъ отъ Начальства месте немедленно и, начавъ заложеніе фундамента съ наступленіемъ весны сего 1856 г., окончить зданіе вчерне и покрыть къ 1 числу Октября того же года. Весною и летомъ 1857 года отделать зданіе внутри и снаружи къ 1 Августа того же года. Торгъ на этотъ предметъ назначенъ въ присутствіи строительнаго Уманскаго училищнаго комитета, въ 12 часовъ утра 7 Марта сего 1856 года, съ трех-дневною переторжкою. Желающіе участвовать на торгахъ симъ приглашаются на означенное число въ Строительный комитетъ, учрежденный въ г. Умане, при Уманскомъ духовномъ училище».

На цьому перипетії з будівництва кам’яної споруди для училища не закінчуються і цьому причиною є дві статті в Київській газеті «Заря» від 1885 року. У цій газеті знову пишеться про будівництво кам’яної будівлі для духовного училища. 

Я в оригіналі подаю дані статті газет, а читач хай сам зробить висновок: чи це реконструкція старої споруди, чи стару розібрали, щоб збудувати нову. Тоді стоїть питання? — «Для чого розбирати стару, коли будинку виповнився всього 31 рік».  

Кіевская газета «Заря» №155. 14 июля 1885 г. С.3:

«Во второй половине мая настоящаго года о. ректоромъ кіевской духовной семинаріи произведена  была ревізія уманскаго духовнаго училища, но результаты этой ревизіи сказались только недавно. Именно: вновь устроенное зданіе для училища найдено о. ректоромъ просторнымъ и удобнымъ, но чрезвычайно дорого стоящимъ, что произошло оттого, какъ говорять, что некоторые изъ членовъ строительной комисіи, войдя въ соглашеніе съ подрядчикомъ, действовали прямо во вредъ училищной казне, уплачивали подрядчику по постройке училищного зданія за известныя работы невероятно высокія цены: въ два, три, а то и просто – въ десять разъ дороже, чемъ сколько следовало. Молва гласитъ, что безъ разследованія дела тутъ не обойдется. Что касается учебно-воспитательной части въ училище, то въ числе другихъ, замеченныхъ о. ректоромъ, недостатковъ, найдено, между прочимъ, и то, что воспитанники не умеютъ молиться Богу: читають молитвы неправильно, безъ всякаго пониманія, находились и такіе, которые вовсе не знали молитвъ. Последствія ревизіи оказались таковы, что два учителя принуждены оставить службу при училище. Молва-же городская гласитъ, что кроме двухъ учителей должны будутъ оставить службу при училище и смотритель училища и его помощникъ».

Кіевская газета «Заря» №178. 14 августа 1885 г. С.3. Умань. (Письмо в редакцію).

«По поводу заметки изъ Умани, появившейся въ №155, отъ 14-го іюля 1885 года, газета «Заря», относительно ревизіи уманскаго духовнаго училища о. ректоромъ семинаріи и, въ частности, постройки  зданія того училища, строительная комісія, существующая при училище, имеетъ честь просить редакцію напечатать следующее:

О. ректоръ семинаріи вовсе не производилъ ревизіи документамъ комисіи, такъ какъ таковые находились во время ревизіи у председателя комисіи въ деревне по случаю составленія отчета о постройке; какимъ нашелъ зданіе о. ректоръ, удобнымъ или неудобнымъ, дорогимъ или нетъ, это комисіи неизвестно, какъ и едва-ли известно кому-либо въ Умани.
Никто изъ членовъ комисіи въ соглашеніе съ подрядчикомъ не входилъ и излишнихъ денегъ за постройку зданія, или известныя работы, подрядчику переплачиваемо не было, такъ какъ все вопросы объ уплате денегъ въ комисіи решались семю ея членами единогласно, следовательно, некоторые члены не могли действовать въ ущербъ казне училищной ни прямо, ни косвенно и по той простой причине, что въ комисіи единоличнымъ и частнымъ распоряженіямъ членовъ не было места.

Постройка училищнаго зданія по утвержденному плану отдана подрядчику оптомъ за 20,700 руб., каковая сумма установлена после законно-произведенныхъ 17-го января 1884 года торговъ и образовалась отъ пониженія больше чемъ на 10% сметной суммы въ 23,061 р. 27 ½ к. Смета-же составлена на основаніи урочнаго положенія и согласно справочнымъ ценамъ 1883 года. Означенные 20,700 р., согласно контракту, выданы подрядчику по частямъ съ ведома епархіальнаго начальства, а другихъ частныхъ уплатъ за известныя работы по построенному зданію не было.

Окружный училищный съезд духовенства (состоявшійся 16 – 17 октяб. 1884 г.) хозяинъ средствъ, которыя отданы были въ распоряженіе комисіи, осматривалъ построенное зданіе училища, нашелъ его удобнымъ, просторнымъ, прочнымъ и недорогимъ, а произведенные расходы на постройку – правильными, за что изъявилъ членамъ комисіи благодарность и наградилъ денежно.

Комисія при постройке зданія находилась подъ контролемъ ревизіоннаго комитета и всякія неправильности, если-бы таковыя были допущены, были бы усмотрены и доведены своевременно до сведенія епархіальнаго начальства. (Следуютъ подписи председателя и членовъ строительной комисіи)».

Ось такі, шановний читачу, ми маємо цікаві факти з історії забудови нашого міста. Мої дослідження на цьому не припиняються і ми ще багато цікавого взнаємо з історії Умані.

Директор ДІАЗ «Стара Умань» В. Давидюк.

Коментарі ()

    Ви маєте авторизуватись, щоб залишити коментар.